Czy wiesz czym jest kredyt hipoteczny denominowany do CHF?

Drugim rodzajem kredytów frankowych, poza opisanymi kredytami indeksowanymi, były umowy określone jako kredyty hipoteczne denominowane do kursu franka szwajcarskiego. Pomimo, że różniły je nazwa, nieuczciwy mechanizm przeliczenia (waloryzacji) waluty stosowany w tych umowach był bardzo zbliżony. Poniżej opiszę specyfikę tego produktu, jak też zarysuję podstawowe różnice pomiędzy kredytami indeksowanymi, a denominowanymi.

Czy wiesz czym jest kredyt hipoteczny indeksowany do CHF?

We wczorajszym artykule wspomniałem, że kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, zawarte przez tysiące Polaków, w rzeczywistości nie były udzielane we frankach szwajcarskich. Jednym z rodzajów takich kredytów jest umowa funkcjonująca pod nazwą kredyt hipoteczny indeksowany (waloryzowany) do franka szwajcarskiego. Poniżej postaram opisać specyfikę tego produktu.

Czy wiesz, że kredyty frankowe nie były udzielane we frankach?

Istnieje dość powszechne przekonanie, że problem „kredytów frankowych” powstał głównie na skutek braku racjonalnych decyzji kredytobiorców. Ów brak racjonalności klientów banku rzekomo polegać miał na wyborze tańszego, jednak bardziej ryzykownego kredytu walutowego, zamiast kredytu złotówkowego. W myśl tego poglądu kredytobiorca sam jest sobie winien, powinien bowiem liczyć się z ryzykiem wzrostu kursu, niezależnie od tego jak duży by ten wzrost był. Rzecz jednak w tym, że tak naprawdę „kredyty frankowe” nie były udzielane w frankach. Poniżej postaram się wyjaśnić ten paradoks.

Odsłuchaj podcast

Czytaj całość artykułu

Czy wiesz czego możesz żądać w ramach reklamacji?

Każdy zapewne słyszał o instytucji reklamacji, nie każdy jednak wie, w jaki sposób się nią posługiwać. W świadomości społeczeństwa utrwaliły się informacje o możliwości rezygnacji z umowy w trakcie 14 dni, czy też możliwość złożenia produktu na gwarancje. Często brak nam jednak podstawowych informacji – jakie uprawnienia mamy wobec sprzedawcy wadliwego produktu?