foto2 p

Czy wiesz czego możesz żądać w ramach reklamacji?

Każdy zapewne słyszał o instytucji reklamacji, nie każdy jednak wie, w jaki sposób się nią posługiwać. W świadomości społeczeństwa utrwaliły się informacje o możliwości rezygnacji z umowy w trakcie 14 dni, czy też możliwość złożenia produktu na gwarancje. Często brak nam jednak podstawowych informacji – jakie uprawnienia mamy wobec sprzedawcy wadliwego produktu?