O ADWOKACIE

Odwiedzając powyższą stronę internetową z pewnością zainteresowaliście się Państwo nie tylko jakie usługi świadczone są przez Kancelarię, ale przede wszystkim kto będzie Państwu pomagał w rozwiązaniu problemów prawnych oraz prowadzeniu spraw.

Nazywam się Filip Tohl. Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą jako adwokat od września 2018 roku. Od stycznia 2015 roku jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie jako aplikant, a następnie adwokat. Moje doświadczenie w zajmowaniu się sprawami klientów to obecnie ponad 5 lat. W swojej pracy stawiam na bieżący kontakt z klientem oraz dzielę się wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz wątpliwościami. Doceniam wartość terminowości oraz profesjonalizmu. Wyznaję zasadę, iż każdą sprawę należy prowadzić, tak jak swoją własną. Dzięki temu mogę pochwalić się pozytywnym odbiorem swojej pracy zarówno u klientów (opinie) oraz współpracowników, jak również wieloma sukcesami na salach sądowych.

Działam społecznie jako członek Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” oraz twórca i koordynator projektu Absurdy Prawne. Jestem także członkiem Komisji do spraw Wizerunku, Komunikacji i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Poza działalnością stricte-zawodową prowadzę warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów szkół średnich oraz gościnnie zajęcia z prawa autorskiego na krakowskiej ASP. Okazjonalnie możecie Państwo przeczytać moje komentarze w prasie branżowej.

Wszelkie najważniejsze pytania co do charakteru świadczonych usług wyjaśniam poniżej. Jeśli interesuje Państwa mój pełny profil zawodowo-edukacyjny zachęcam do zapoznania się z podsumowaniem zawodowym dostępnym na portalu linkedin

OPINIE KLIENTÓW

Najlepszą recenzją mojej pracy oraz nagrodą za zaangażowanie są opinie moich klientów oraz fakt, że zlecane są mi kolejne sprawy z polecenia.

Poniżej przedstawiam przykładowe opinie:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie wynagrodzenie pobieram za sprawę?

Wynagrodzenie za sprawę zależne jest od wielu czynników przede wszystkim od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy, a także zakładanego czasu jej prowadzenia. W praktyce nie ma dwóch takich samych spraw określenie wynagrodzenia wymaga każdorazowej analizy sytuacji prawnej konkretnego klienta. Wyjaśniam też, że minimalne stawki wynagrodzenia adwokata określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zaznaczam także, że nie umawiam się z klientami na wynagrodzenie za sprawę zależne wyłącznie od wyniku sprawy.

Czy świadczę darmową pomoc prawną?

Nie. Uważam, że każda praca wymaga odpowiedniego i adekwatnego wynagrodzenia. Zwłaszcza praca wykonywana profesjonalnie i z zaangażowaniem. Dlatego też nie świadczę usług darmowej pomocy prawnej, w tym udzielanej telefonicznie oraz przez internet. Wyjaśniam też, że udzielam porad prawnych w ramach tzw. punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych, jednak tylko w czasie trwania dyżuru i według kryteriów odpowiedniej ustawy.

Czy prowadzę sprawy z urzędu?

Tak. W wyjątkowych, uzasadnionych osobistą sytuacją życiową klienta wyrażam zgodę na reprezentację we wskazanych sprawach „z urzędu”. W sytuacjach, gdy wymaga tego dobro klienta sporządzam także wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu/ zwolnienie od kosztów sądowych. Zaznaczam, iż prowadzenie takiej sprawy odbywa się zasadniczo na koszt Skarbu Państwa, natomiast wyznaczenie pełnomocnika pozostaje każdorazowo decyzją Sądu. Praktyczny poradnik mojego autorstwa co do reprezentacji w sprawach z urzędu znajdziecie Państwo tutaj.

Czy udostępniam nieodpłatnie informacje o prawie?

Tak. Wiele interesujących zagadnień prawnych znajdziecie Państwo w zakładce BLOG. Jestem także autorem lub współautorem następujących publikacji w całości udostępnianych nieodpłatnie:

 • wideogram – (S)prawnie o epidemii – Stalking (aby obejrzeć kliknij tutaj)
 • wideogram – (S)prawnie o epidemii – Co z dozorem w czasie epidemii? (aby obejrzeć kliknij tutaj)
 • artykuł – Środki zapobiegawcze w czasie epidemii (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Terminy materialnoprawne cz. 1 – czy były zawieszone? (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Terminy materialnoprawne cz. 2 – czy były zawieszone ? (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Adwokat z urzędu, a opłata od wniosku o uzasadnienie (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Czy zmiana art. 37a k.k. obowiązuje? (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Pełnomocnik z urzędu – czyli kto? (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Pełnomocnik z urzędu – problemy praktyczne (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • artykuł – Pełnomocnik z urzędu – sposoby obrony przed niedoskonałościami systemu (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • e-book – Przewodnik po tarczach antykryzysowych – współautor (aby przeczytać kliknij tutaj)
 • ulotka informacyjna – Obywatel, a policja – masz prawo wiedzieć!  – współautor (aby pobrać kliknij tutaj – str. 1 lub tutaj – str 2)
 • ulotka informacyjna – Kompendium środki przymusu bezpośredniego – współautor (aby pobrać kliknij tutaj )
 • ulotka informacyjna – Przewodnik dla osób zatrzymanych – współautor (aby pobrać kliknij tutaj)
 • opinia prawna – Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia – współautor (aby przeczytać kliknij tutaj)

Ponadto jeśli jesteście Państwo zainteresowani moimi komentarzami do bieżącego prawodawstwa zachęcam do lektury poniższych artykułów branżowych:

 • Podwyższone opłaty ograniczają prawo do sądu, ale postepowań nie przyspieszają (red. Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 09.09.2020) link
 • W lotniczym druku straszak bez pokrycia w przepisach (red. Monika Sewastianowicz, prawo.pl, 03.10.2020) link
 • MS chce zmniejszyć opłaty sądowe, m.in. za wniosek o uzasadnienie (red. Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 05.11.2020) link
 • Rząd przejmuje straże gminne, płacą za to samorządy (red. Grażyna J. Leśniak, prawo.pl, 02.12.2020) link
 • Po roku od zmian w procedurze cywilnej przepisy przejściowe do poprawki (red. Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 03.12.2020) link
 • COVID uderza po kieszeniach, a opłaty zniechęcają do sądu (red. Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 15.12.2020) link
 • Dłużników długów już nie ukryje, PESEL kluczem do danych w rejestrze (red. Jolanta Ojczyk, Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 15.02.2021) link
 • Kasy fiskalne online pogrążą kancelarie? Samorządy będą zabiegać o późniejszy termin (red. Grażyna J. Leśniak, Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 26.02.2021) link
 • Sędziowie pokoju mają pomóc sądom, niedopracowane – tylko ich pogrążą (red. Patrycja Rojek-Socha, prawo.pl, 25.03.2021) link