UMOWY I SPÓŁKI HANDLOWE

W ramach działalności gospodarczej Kancelarii Adwokackiej świadczę na rzecz przedsiębiorców oraz organizacji z stałą obsługę prawną jak też zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności gospodarczej. Wykonuję na rzecz klientów także pojedyncze usługi obejmujące w szczególności przygotowanie:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

umów cywilnoprawnych oraz umów spółek handlowych

przygotowuję projekty umów spółek prawa handlowego oraz umów między wspólnikami/udziałowcami, jak również projekty umów cywilnoprawnych wykorzytywanych w praktyce gospodarczej

dokumentów korporacyjnych oraz dokumentacji rejestrowej

przygotowuję projekty dokumentacji  korporacyjnej , a także reprezentuję podmioty w ramach postępowań rejestrowych  prowadzących do wpisania lub zmiany danych w KRS

dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)

przygotowuję pełną dokumentację wewnętrzną oraz zewnętrzną związaną z wymogami ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO)

POWRÓT DO LISTY USŁUG