SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

Postępowanie sądowe jest często związane ze sprawami wymagającymi subtelnego i rozważnego podejścia. Do takich spraw z pewnością należą postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, jak również postępowanie związane ze śmiercią osoby bliskiej, czyli postępowanie spadkowe. Udzielam kompleksowej pomocy prawnej w:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

SPRAWACH RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH m.in:

rozwody i separacje

reprezentuję strony w postępowaniach o rozwód lub separację

alimenty, opieka oraz władza rodzicielska

reprezentuję strony w sprawach alimentacyjnych, w sprawach o kontakty z dziećmi oraz władzę rodzicielską

podziały majątku

reprezentuję strony w sprawach o podział majątku, jak również o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez Sąd

SPRAWACH SPADKOWYCH I OSOBOWYCH m.in:

nabycie spadku oraz jego podział

reprezentuję spadkodawców w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku oraz działem spadku

dochodzenie praw ze spadku

reprezentuję uprawnionych w sporach dotyczących roszczeń zachowkowych oraz praw wynikających z zapisów oraz poleceń spadkowych

ubezwłasnowolnienie oraz inne sprawy opiekuńcze

reprezentuję strony oraz udzielam niezbędnej pomocy w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach o ubezwłasnowolnienie

POWRÓT DO LISTY USŁUG