SPRAWY KARNE

Wykonuje obowiązki jako adwokat w postępowaniach karnych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, jak również w postępowaniach karnoskarbowych. Profil wykonywanych usług mieści w sobie reprezentację oskarżonego lub pokrzywdzonego w sprawach z oskarżenia publicznego, jak też oskarżenia prywatnego. Zakres mojej pomocy  obejmuje:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

obronę oskarżonych

bronię oskarżonych, podejrzanych oraz obwinionych na każdym etapie postępowania, także po wydaniu wyroku (dozór elektroniczny; odroczenie wykonania kary)

reprezentację pokrzywdzonych

reprezentuję pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym (na policji lub w prokuraturze) oraz na sali sądowej jako pełnomocnik

przygotowanie stanowisk oraz dokumentów

przygotowuję pisma i stanowiska w postępowaniu karnym, w tym m.in zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, akty oskarżenia

POWRÓT DO LISTY USŁUG