PRAWO AUTORSKIE I POKREWNE

Specjalizuje się w regulacjach związanych z prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi. Dlatego też w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej świadczę usługi obejmujące:

kliknij w obrazek aby zobaczyć szczegółowy opis

przygotowanie umów oraz dokumentacji autorskiej

przygotowuje umowy związanych z przenoszeniem majątkowych praw autorskich i udzielaniem licencji oraz innej szczegółowej dokumentacji prawno-autorskiej

ochronę praw autorskich uprawnionych podmiotów

reprezentuję strony w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich osobistych, majątkowych oraz ochroną wizerunku

doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego

doradzam oraz opiniuje w sprawach związanych z prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi

POWRÓT DO LISTY USŁUG