Filip

Umowy i spółki handlowe

Prawo spółek handlowych jest dziedziną odrębną od wszelkich innych działów prawa. Niemal całości jest ona poświęcona tworzeniu, ustrojowi oraz przekszałceniom owoców ludzkiej współpracy, jakimi są spółki. Są one podstawą obrotu gospodarczego, a ich efektywne funkcjonowanie uzależnione jest od prawidłowych oraz skutecznych działań osób ich tworzących. W ten sposób praca adwokata wykonującego usługi wobec podmiotów gospodarczych stanowi najczęściej kompeksowy serwis stanowiący interdysypliarne połączenie profesjonalnej porady z wielu dziedzin prawa i nauki.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl świadczy stałą obsługę prawną spółek osobowych oraz kapitałowych, jak też zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie innej działalności gospodarczej. Ponadto Kancelaria wykonuje także pojedyncze usługi obejmujące w szczególności:

  • opracowanie projektów umów spółek prawa handlowego oraz umów między wspólnikami/udziałowcami;
  • opracowanie projektów dokumentów korporacyjnych (m.in. uchwał, regulaminów, protokołów);
  • opracowanie projektów umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w praktyce gospodarczej;
  • opracowanie projektów dokumentaji rejestrowej i reprezentację w ramach postępowań rejestrowych;
  • opracowanie projektów dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (RODO)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.