Filip

Prawo rodzinne i spadkowe

Postępowanie sądowe jest często związane ze sprawami wymagającymi subtelnego i rozważnego podejścia. Do takich spraw z pewnością należą postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, jak również postępowanie związane ze śmiercią osoby bliskiej, czyli postępowanie spadkowe. Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej zarówno w zakresie spraw rodzinnych, jak też spadkowych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje:

  • reprezentację stron w postępowaniu o rozwód lub separację;
  • reprezentację stron w postępowaniu o zasądzenie alimentów;
  • reprezentację stron w postępowaniach związanych z władzą rodzicielską oraz opieką nad dzieckiem;
  • reprezentację stron w postępowaniu o podział majątku, a także w postępowaniu o sądowe ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej;
  • reprezentację stron w postępowaniach spadkowych: o stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku, postępowaniach o zachowek;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.