Filip

Prawo karne

Podstawowa zasada prawa karnego głosi, że oskarżony jest niewinny dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu. Domniemanie niewinności stanowi zasadnicze prawo osoby podejrzanej o dokonanie czynu zabronionego. Zadaniem i obowiązkiem obrońcy jest udowodnić, iż zarzucany klientowi czyn nie został popełniony, badź też zachodzą przesłanki łagodzące lub wyłączające jego odpowiedzialność. Z drugiej strony oczywistym jest, że sam fakt przestępstwa niesie za sobą negatywne konsekwencje dla pokrzywdzonego. Nie każde przestępstwo objęte jest równym zainteresowaniem organów ścigania, dlatego w pewnych wypadkach pokrzywdzony także potrzebuje profesjonalnego wsparcia pełnomocnika.

Jako adwokat wykonuję obowiązki w postępowaniach karnym, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, jak również w postępowaniach karnoskarbowych. Profil wykonywanych usług mieści w sobie reprezentację oskarżonego lub pokrzywdzonego w sprawach z oskarżenia publicznego, jak też oskarżenia prywatnego. Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • obronę oskarżonego, podejrzanego lub obwinionego w postępowaniu karnym, karnoskarbowym oraz wykroczeniowym na każdym etapie postępowania;
  • reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego lub prywatnego;
  • przygotowanie pism i dokumentów w postępowaniu karnym (m.in.: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, subsydiarny/prywatny akt oskarżenia)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.