Filip

Prawa autorskie i pokrewne

Prawa autorskie pełnią coraz większą rolę zarówno w praktyce prawa, obrocie gospodarczym, jak i życiu codziennym. Majątkowe prawa autorskie dominują dzisiejszy rynek muzyczny, filmowy, czy literacki. Niewiele mniejszą rolę odgrywają autorskie prawa osobiste. Jednocześnie prawo autorskie spotykane jest w każdym domu podłączonym do Internetu. Chronione treści są powszechnie dostępne w sieci, co przyczynia się do zachowań podejmowanych na granicy badź też z naruszeniem .prawa, a często nawet nieuświadamianych.

W związku ze stale rosnącą rolą regulacji prawno-autorskich Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności oferuję w tym zakresie usługi obejmujące:

  • doradztwo prawne związane z prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi;
  • opracowanie umów związanych z przenoszeniem majątkowych praw autorskich i udzielaniem licencji oraz innej dokumentacji prawno-autorskiej; ;
  • reprezentację stron w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich osobistych, majątkowych, ochroną wizerunku lub ochroną innych dóbr osobistych;

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl wykonuje szerokie spektrum usług w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.