Polityka prywatności

W związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „RODO” przedstawiam podstawowe reguły w oparciu o które przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Tohl, zwana dalej „Kancelarią”, siedziba: ul. Wróblewskiego 7/6, 38-300 Gorlice, NIP: 7382077955. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: adwokat@filiptohl.pl w tytule wpisując dopisek „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.
 2. Jakie dane są przetwarzane?
  • W ramach dokonanego przez Państwa zgłoszenia przetwarzane są dane w postaci: adresu email, jak również imienia i nazwiska.
 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
  • Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie nawiązać kontakt. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu, a podstawą przetwarzania po udzieleniu odpowiedzi na pytanie usprawiedliwiony cel Kancelarii realizujący się w postaci archiwizacji korespondencji, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Jaki jest okres przetwarzania Państwa danych osobowych?
  • Kancelaria przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla celów archiwizacji. W każdym czasie mogą Państwo domagać się przedstawienia przeszłej korespondencji, jak również mogą Państwo domagać się jej usunięcia. Roszczenia te nie mają natomiast zastosowania jeśli archiwizacja jest uzasadniona innym ważnym interesem Kancelarii (np. sporem sądowym) lub wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
 5. Czy przetwarzane dane są przekazywane podmiotom trzecim?
  • Kancelaria nie przekazuje przetwarzanych danych podmiotom trzecim w ramach własnej działalności. Przekazywane dane mogą być jednak przetwarzane w automatycznym procesie przez administratorów serwerów strony internetowej lub serwerów skrzynek pocztowych. W tym zakresie dane przetwarzane są przez spółkę H88 S.A. (właściciela serwerów serwisu Domeny.pl), jak również Google LLC (właściciela serwerów pocztowych Gmail)
 6. Jakie prawa posiadają Państwo w związku z przetwarzaniem danych?
  • Jakie prawa posiadają Państwo w związku z przetwarzaniem danych?

   • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do usunięcia danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W celu realizacji praw Proszę o kontakt pod adresem adwokat@filiptohl.pl. Zastrzegam jednocześnie, iż skuteczność Państwa żądania jest uzależniona od wykazania podstaw prawnych lub nieprawidłowości w działaniach związanych z ochroną praw. Wykonanie powyższych Państwa praw wymaga także potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

Pobierz PDF polityki prywatności